Menu

Starten als werkgever

Terug naar Onderwerp

Als je wil starten als werkgever zijn er een aantal stappen die je moet ondernemen. We geven ze hier in volgorde van belangrijkheid:

1. Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is verplicht voor alle werkgevers. Ze dekt ongevallen op het werk en ongevallen op weg van en naar het werk.

2. RSZ werkgever
Een RSZ-nummer is een identificatienummer dat de Belgische organisatie Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) intern gebruikt ter identificatie van werkgever. Dit nummer is makkelijk aan te vragen via www.socialezekerheid.be. Ga naar werkgevers en mandatarissen en kies punt 1 en daarna Werkgever IDentificatie (Wide).

3. Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
Een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk is een verplichte instantie in België die zich bezighoudt met het welzijn van de werknemers. Elke onderneming in België die werknemers in dienst heeft is verplicht om zich bij een externe dienst aan te sluiten. Dit geldt zowel voor reguliere als voor seizoenarbeiders.