Menu

Niet EU-onderdanen tewerkstellen

Terug naar Onderwerp

De laatste jaren ervaart de Vlaamse tuinbouwsector steeds meer problemen bij het invullen van de arbeidsplaatsen tijdens de seizoenpieken. Ook leidinggevende profielen worden schaarser. Tot op heden konden we nog beroep doen op grote aantallen Polen, Roemen en Bulgaren. En hoewel we blij zijn dat deze landen steeds meer welvarend worden, heeft dit ook gevolgen voor ons. Zij vinden namelijk vlotter goedbetaald werk in hun eigen regio.

We richten onze blik noodgedwongen naar buiten de Europese grenzen, maar het Vlaamse aanwervingsbeleid uit deze landen is aan strikte regels gekoppeld. Zo moet het voor de overheid duidelijk zijn dat er vele vacatures langdurig blijven openstaan, en we noch in België noch binnen de Europese Unie voldoende mensen vinden.

Wat we van jullie verwachten? Meld jullie vacatures bij VDAB. Zij zullen niet alleen ondersteuning bieden in de zoektocht naar de juiste profielen. Ze zullen voortaan ook een heel concreet zicht krijgen op de tekorten in de sector. Alleen zo kunnen we bewijzen dat we het in de piekperiodes niet langer alleen redden.

Wanneer een vacature 4 weken oningevuld blijft, is het mogelijk om bij de dienst immigratie van het departement WSE een arbeidsvergunning aan te vragen om mensen van buiten de EU (bijvoorbeeld in Oekraïne) aan te trekken.

Op deze pagina wordt toegelicht hoe u de volledige procedure dient te doorlopen. In overleg met de VDAB en het departement WSE gaat Boerenbond uit van een doorlooptijd van 65-70 kalenderdagen. Maak er snel werk van!