Menu

Brandveiligheid: een belangrijk aandachtspunt

Terug naar Onderwerp

Bij de aanvraag van een bouwvergunning is een advies van de brandweer standaard. Uiteindelijk wordt de huisvesting aan derden ter beschikking gesteld en is er ook een belangrijke verantwoordelijkheid van de eigenaar en de vergunningverlenende overheid. Het is daarom evident om aandacht te schenken aan de brandveiligheid van het gebouw.

De juiste keuze van bouwmaterialen (voldoende lange brand-weerstand) en een tijdige alarmering zijn belangrijke aspecten. Naargelang het gaat over een nieuwbouw, een verbouwing of een functiewijziging zijn de mogelijke maatregelen verschillend.

De wetgeving die van toepassing is voor nieuwbouw vind je op www.fireforum.be. Je vindt er ook de wetgeving ‘Toerisme voor allen’. Daar vind je mogelijk ook nuttige tips voor de verbetering van de brandveiligheid bij bestaande gebouwen. Uiteindelijk is het de lokale brandweer die zal bepalen aan welke brandveiligheidseisen je moet voldoen. Een overleg vooraf is dus nuttig.

Hieronder willen we toch alvast 7 tips geven:

  1. Probeer de huisvesting van seizoenarbeiders te scheiden van andere activiteiten die het risico op brand verhogen. Zorg ervoor dat er geen tractoren in de buurt staan (kortsluiting van de batterij kan brand veroorzaken) en dat er geen brandstof of andere brandbare stoffen zoals paloxen, karton, … in de buurt van de huisvesting opgeslagen worden. Als dit toch niet te vermijden is, plaats je een brandwerende scheidingswand.
  2. Kies voor brandwerende bouwmaterialen daarmee heb je een invloed op de snelheid waarmee een brand zich verspreidt. Kun je deze vertragen, dan hebben de bewoners meer tijd om het gebouw te verlaten. Daarnaast is het ook van belang dat de dragende constructies voldoende lang hun stevigheid behouden om evacuatie toe te laten. Staal zal bijvoorbeeld niet bijdragen aan de verspreiding van brand, maar bij hitte verliest het zijn sterkte. Zeer goede materialen zijn: steen en gips(platen). Vermijd vaste PUR platen voor isolatie. Kies dan liever voor rotswol.
  3. Plaats een doeltreffende rookdetectie. Bij brand sterven meer mensen door rookvergiftiging dan door de brand zelf. Een goedgeplaatste rookdetectie is dus van levensbelang. Voor woningen worden optische rookmelders geadviseerd. Let er op dat de rookmelder CE-gekeurd is, een BOSEC-certificaat heeft en een extra luid pulserend alarm van minstens 85 dB maakt. Rookmelders met vaste batterij genieten de voorkeur omdat de batterijen anders wel eens kunnen verdwijnen.
  4. Zorg dat evacuatie via twee verschillende richtingen mogelijk is. Zorg daarbij dat er altijd één weg rechtstreeks naar buiten is door bijvoorbeeld een opengaand raam. Indien nodig voorzie een brandladder of brandtrap. Een vluchtweg moet minstens 80 cm breed zijn en er mogen geen hindernissen zijn.
  5. Voorzie veiligheidsverlichting en pictogrammen. Deze moet bij het uitvallen van de gewone verlichting toelaten de uitgang van het gebouw op een veilige manier te bereiken.
  6. Voorzie de nodige blusmiddelen. De norm daarvoor is 1 draagbaar snelblustoestel type 6 kg ABC-poeder per 100 à 150 m². Een branddeken in de keuken is ook aangeraden.
  7. Persoonlijk gedrag. Maak goede afspraken met het seizoenpersoneel om het brandrisico te vermijden: rookverbod (in de kamers), geen kaarsen, …