Menu

Ik moet mijn personeel huisvesten

Terug naar Onderwerpen
De huisvesting voor je personeel op je bedrijf moet aan kwaliteitsnormen voldoen. Er is een belangrijk onderscheid tussen een zelfstandige woning en kamers.
Christien Miroir, tuinbouwconsulent Boerenbond

Een zelfstandige woning heeft slaapruimte, kookfunctie en wasfunctie in één entiteit, denk aan een studio of een klassieke rijwoning. Bij een kamer is de kookfunctie of de wasfunctie gemeenschappelijk georganiseerd. Dit wil zeggen dat je die functie met anderen deelt die niet in dezelfde kamer slapen. Dit onderscheid is belangrijk omdat de regels voor zelfstandige woningen en kamers niet dezelfde zijn.

Het merendeel van de huisvesting voor seizoenarbeiders is in kamers voorzien. Er werd door de overheid dan ook een aanpassing van het Kamerdecreet gestemd (Belgisch Staatsblad 26 juni 2008). Daardoor zijn er een aantal aangepaste voorwaarden voor de huisvesting van seizoenarbeiders in kamers. Let wel, deze versoepelingen gelden enkel voor seizoenarbeiders en enkel als er met kamers wordt gewerkt.

Naast de kwaliteitsvoorwaarden moet er ook een bouwvergunning of functiewijziging aangevraagd worden. Er gelden ook wettelijke isolatie- en ventilatie eisen voor de huisvesting van seizoenpersoneel. De brandveiligheid is een zeer belangrijk aandachtspunt. Bij een bouwaanvraag zal de gemeente meestal een advies aan de brandweer vragen. Overleg daarom tijdig met de brandweer over de te nemen maatregelen. Gemeenten zien meer en meer toe op huisvesting en vergunningen. Daarom is het belangrijk je goed te informeren voor je een huisvesting zoekt of bouwt.

Hulp nodig?

Je consulent helpt je graag.
Deel deze pagina: 

Meer informatie