Menu

Informeer je vooraf

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Hoe voorkom ik dat ik een ondergrondse leiding of kabel beschadig?
Minder uit dit onderwerp

Soms lopen leidingen inderdaad onder een weiland of een akker. Ook bij het bouwen van windmolens in landbouwgebied moeten er leidingen en kabels gelegd worden om de geproduceerde stroom op het net te krijgen.

Wanneer je akkerland of weiland ploegt en vermoedt dat er leidingen of kabels liggen, moet je hiermee rekening houden, zeker wanneer er dicht bij de rijbaan gewerkt wordt. Wanneer je de ondergrondse infrastructuur beschadigt, kan je immers aansprakelijk gesteld worden en de rekening gepresenteerd krijgen voor de geleden schade en de herstellingswerkzaamheden. Een factuur die al snel hoog kan oplopen.

Overeenkomstig de geldende wetgeving moet je vooraf informeren naar de liggingsplannen en desnoods peilingen uitvoeren, ook wanneer kabels en leidingen op privédomein liggen. Je moet de ondergrondse kabels lokaliseren, het ploegwerk aanpassen en schade proberen te voorkomen. Het spreekt voor zich dat je in zo’n geval ook altijd kan vragen om de kabel te verleggen.

Om daarbij te helpen heeft de Vlaamse overheid heeft het Kabel- en leidingsinformatieportaal (KLIP) gecreëerd dat voor iedereen toegankelijk is. Op deze website vind je informatie over de ligging van kabels en leidingen. Om schade te voorkomen als gevolg van graaf- of ploegwerken moet je via het KLIP een plan aanvragen. Als landbouwer doe je dat via de module ‘particuliere planaanvraag’.