Menu

Terug naar Onderwerpen >Hoe voldoen aan de EPB-plicht voor land- en tuinbouwgebouwen?

Hoe voldoen aan de EPB-plicht voor land- en tuinbouwgebouwen?Terug naar Onderwerpen >

Alle regio's
Alle sectoren

Sinds 1 januari 2015 is het toepassingsgebied van de EPB-wetgeving verruimd, zodat bij nieuwbouw of renovatie vanaf die datum ook veel bedrijfsgebouwen bij land- of tuinbouwers EPB-plichtig zijn. EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat. Bij het realiseren van jouw nieuwbouwproject of de grondige renovatie van gebouwen kan de EPB-plicht van toepassing zijn. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de energieaspecten bij deze projecten. In dit onderwerp geven we een overzicht wat deze EPB-wetgeving concreet betekent voor land- en tuinbouwbedrijven en geven we enkele voorbeelden.