Menu

Modder op de weg

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Tips om overlast met tractoren te beperken
Minder uit dit onderwerp

Ook door modder op de weg ontstaan er regelmatig spanningen met de buren en omwonenden. Ga hiermee zeker niet lichtzinnig om. Modder op de weg is trouwens niet alleen hinderlijk maar kan ook werkelijk tot gevaarlijke situaties leiden. Immers, als er een ongeval gebeurt en er is een oorzakelijk verband tussen de modderplek – veroorzaakt door de oogstende boer – en het ongeval, dan kan de rechter je aansprakelijk stellen.

Artikel 7.1. van de verkeerswetgeving regelt deze materie, want het bevuilen van de weg is een gewone verkeersovertreding. Dit artikel moet wel op een redelijke manier toegepast worden. Er kan geen sprake zijn van een overtreding indien blijkt dat een landbouwer (of de aannemer) de nodige maatregelen nam om de afgevallen aarde op de rijbaan op geregelde tijdstippen te verwijderen. Wanneer het wegdek door het oogsten besmeurd wordt, moet je het vuil verwijderen. Soms is het nodig om de weg schoon te spuiten. Dreigt er slipgevaar, moet je het verkeer hierop attent maken. Gaat het om een drukke weg of om een ernstige vervuiling van het wegdek, dan moet je in ieder geval de politie waarschuwen. Zij zullen het gevaar signaleren en eventueel het verkeer omleiden. Let wel, dat ontslaat je niet van je plicht om het wegdek te reinigen en stelt je niet vrij van je aansprakelijkheid bij een eventueel ongeval.

Vergeet ook niet een veiligheidsvest met reflecterende delen te dragen tijdens het schoonmaken van het wegdek, zeker bij donker en slecht weer.