Menu

Hoe kan ik de resultaten van de MAP-meetpunten raadplegen?

Terug naar Onderwerpen
Sinds de zomer van 1999 is het oppervlaktewatermeetnet van de VMM uitgebreid met voor de landbouw specifieke meetpunten.
Toon De Keukelaere, adviseur Akkerbouw en Mestbeleid Studiedienst Boerenbond

In dit onderwerp

Hoe kan ik de resultaten van de MAP-meetpunten raadplegen?
Minder uit dit onderwerp

Sinds de zomer van 1999 is het oppervlaktewatermeetnet van de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) uitgebreid met voor de landbouw specifieke meetpunten. Die uitbreiding kwam tot stand in overleg met de landbouworganisaties en wordt het MAP-meetnet genoemd.

Voor ieder van de gekozen MAP-meetpunten gelden de volgende criteria:

  • het stroomgebied is hoofdzakelijk agrarisch van karakter
  • er is geen invloed van industriële afvalwaterbronnen
  • er is geen invloed van overstorten (op riolen of collectoren) of effluentlozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties geëxploiteerd door de nv Aquafin
  • de hoeveelheid stikstof in het geloosde huishoudelijke afvalwater is berekenbaar en heeft een beperkte invloed (iedere inwoner loost gemiddeld 10 g stikstof per dag)
Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema's: