Menu

Flankerend beleid ‘rode’ bedrijven goedgekeurd

Terug naar Onderwerp

Op 30 januari 2015 heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gegeven aan het flankerend beleid voor landbouwbedrijven die in hun bedrijfsvoering het zwaarst getroffen worden door de instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s). Die goedkeuring verliep niet van een leien dakje, maar uiteindelijk heeft de Vlaamse regering wel woord gehouden. Het blijft de komende periode wel een zeer belangrijk aandachtspunt dat het nodige budget uitgetrokken wordt.

Doel van het flankerend beleid

Het flankerend beleid is van toepassing op de bedrijven die meer dan 50% bijdragen aan de stikstofneerslag op een speciale beschermingszone (SBZ-H). Deze veehouderijen zullen hun huidige activiteiten niet ongewijzigd kunnen voortzetten na het verstrijken van hun lopende milieuvergunning. In een aantal gevallen zullen ze zelfs hun activiteiten moeten stopzetten. De consequenties voor de getroffen landbouwers zijn zeer groot. De goedkeuring van het flankerend beleid is een stap vooruit en moet aan hen en hun gezinnen opnieuw perspectief bieden.

Oplossingen vereisen maatwerk

Het goedgekeurd flankerend beleid moet maximaal toelaten om oplossingen op maat van de getroffen landbouwbedrijven uit te werken. Daarbij moet vertrokken worden van een degelijke contextanalyse op alle vlakken. De bedrijfscontext is daarbij belangrijk, maar ook een degelijke analyse van de impact van het bedrijf op de speciale beschermingszone is noodzakelijk. Vanuit die analyse moet, met respect voor de keuzevrijheid van de landbouwer, gezocht worden naar goede oplossingen.

Goedgekeurde flankerende maatregelen

Het goedgekeurde kader bevat een breed palet aan instrumenten, zoals geëist in de gezamenlijke eisenbundel van Boerenbond en ABS:

  • bedrijfsverplaatsing: op een geschikte locatie starten met een nieuw bedrijf;
  • bedrijfsreconversie: omschakelen van de bedrijfsactiviteit of drastisch investeren binnen dezelfde bedrijfsactiviteit;
  • bedrijfsbeëindiging: stopzetten van de bedrijfsactiviteit;
  • uitgestelde bedrijfsbeëindiging: stopzetten van de bedrijfsactiviteit na verloop van tijd;
  • koopplicht: verplichte aankoop van (een deel van) het bedrijf door de overheid (onteigening).

Nu operationaliseren

Met deze goedkeuring door de Vlaamse regering kan minister Joke Schauvliege, bevoegd voor dit dossier, starten met de operationalisering van het flankerend beleid. Boerenbond rekent erop dat er snel vorderingen gemaakt worden en dat de getroffen bedrijven correct begeleid en indien nodig vergoed worden.

En wat met de ‘oranje’ bedrijven?

De goedkeuring van het flankerend beleid voor de ‘rode’ bedrijven is een belangrijke eerste stap, maar ook niet meer dan dat. Nu verschuift de focus naar de grote groep van meer dan 1400 veehouderijen die een ‘oranje’ PAS-brief ontvingen. Deze bedrijven dragen tussen de 3 en 50% bij aan de stikstofneerslag op een speciale beschermingszone. Volgens het beoordelingskader dat geldt tijdens de overgangsperiode, kunnen ze niet hervergund worden en moeten ze bij een uitbreiding 30% van de emissies reduceren. Voor veel bedrijven is dat simpelweg niet haalbaar. Hierdoor is ook hun bedrijfsontwikkeling zwaar gehypothekeerd.

Het uitwerken van een voorlopige PAS, met een nieuw beoordelingskader, moet aan deze bedrijven opnieuw perspectief bieden. De huidige regeling veroorzaakt veel terechte ongerustheid en onzekerheid. Daarom moet een voorlopige PAS, gecombineerd met een specifiek herstructureringsprogramma voor deze groep bedrijven, klaar zijn tegen de zomer van dit jaar. Boerenbond zal de komende maanden alles op alles zetten om deze grote groep landbouwers opnieuw perspectief te bieden. We rekenen erop dat de Vlaamse overheid en regering hetzelfde doen!