Menu

Voorschot bedrijfstoeslag

Terug naar Onderwerp

De Vlaamse administratie kondigt aan dat in de laatste week van oktober voor alle begunstigden zonder lopende conflicten over overlappingen, een voorschot van 50% op de bedrijfstoeslag uitbetaald wordt. Het saldo zal betaald worden in de eerste helft van december. Voor de zoogkoeien wordt er in de tweede helft van november een voorschot betaald van 80%.