Menu

Vlaamse reserve

Terug naar Onderwerp

Jonge landbouwers die pas gestart zijn kunnen bijkomende betalingsrechten verkrijgen uit de Vlaamse reserve. In de praktijk kan dit in twee situaties gebeuren.

  1. Ofwel worden nieuwe betalingsrechten toegekend, indien er meer subsidiabele oppervlakte aangegeven werd dan het aantal betaalrechten dat de jonge landbouwer bezit.
  2. Ofwel worden de bestaande betalingsrechten verhoogd in waarde.

Wie komt in aanmerking?

In de regel zijn er twee doelgroepen voor de verdeling van bijkomende betaalrechten uit de Vlaamse reserve: alle starters en jonge starters. Deze toekenning van betalingsrechten uit de Vlaamse reserve staat los van de toekenning van betalingsrechten op basis van de referentiegegevens.

Betalingsrechten voor jonge starters

Om betalingsrechten toegekend te krijgen uit de Vlaamse reserve, moet je aan enkele specifieke voorwaarden voldoen. In het geval van een groepering of een rechtspersoon, moet minstens één zaakvoerder van het landbouwbedrijf of minstens één lid van de groepering aan de voorwaarden voldoen.
Jonge starters zijn jonger dan 41 jaar op 31 december 2015 (dus geboren op of na 1 januari 1975) en hebben tijdens de laatste 5 jaar (na 21 april 2010) voor het eerst als bedrijfshoofd een landbouwbedrijf opgericht. Met ‘eerste vestiging als bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf’ wordt een van de volgende gevallen bedoeld.

  • Je baat als natuurlijke persoon voor de eerste keer een landbouwbedrijf uit in eigen naam.
  • Je bent als natuurlijke persoon voor de eerste keer bestuurder, beherende vennoot of zaakvoerder van een rechtspersoon.
  • Je bent als natuurlijke persoon voor de eerste keer lid van een groepering.

Daarnaast moet je sowieso voldoen aan de voorwaarden van jonge landbouwers waarop vorige week al uitgebreid ingingen.

Toekenning bijkomende betalingsrechten

Naast de groep jonge starters kunnen ook anderen die gestart zijn na 1 januari 2013 – onafhankelijk van hun leeftijd – bijkomende betalingsrechten toegekend krijgen uit de Vlaamse reserve, mits ze als landbouwer voldoen aan de installatievoorwaarden.
Om in aanmerking te komen voor toekenning van bijkomende betaalrechten, moet je voldoen aan de definitie van starter of jonge starter. Vervolgens onderscheiden we twee situaties. Wie nog niet beschikt over betalingsrechten, kan bijkomende betalingsrechten toegekend krijgen op basis van de geconstateerde subsidiabele oppervlakte aangegeven in de verzamelaanvraag van 2015. Wie wel al beschikt over betalingsrechten, kan bijkomende betalingsrechten toegekend krijgen indien de geconstateerde subsidiabele oppervlakte in de verzamelaanvraag van 2015 groter is dan het aantal betalingsrechten. Op deze ‘vrije hectaren’ kan je bijkomende betaalrechten toegekend krijgen uit de Vlaamse reserve met een gemiddelde waarde van een Vlaams betalingsrecht. Daarnaast kunnen bestaande betaalrechten in waarde opgehoogd worden tot aan de gemiddelde waarde van het Vlaamse betaalrecht.
Wie aan de hoger beschreven voorwaarden voldoet, kan betalingsrechten uit de Vlaamse reserve aanvragen. Dat moet gebeuren vóór 21 april 2015, uitsluitend via het e-loket.

Voorbeeld 1

Een startende landbouwer geeft 25 ha aan in zijn verzamelaanvraag van 2015. Hij krijgt geen betalingsrechten toegekend op basis van de historische referentiegegevens. Hij krijgt uit de Vlaamse reserve wel nieuwe betalingsrechten met een gemiddelde waarde, voor een totale oppervlakte van 25 ha.

Voorbeeld 2

Een jonge landbouwer geeft 25 ha aan in zijn verzamelaanvraag van 2015. Op basis van zijn historische referentiegegevens krijgt hij al 20 betalingsrechten toegekend. Hij krijgt uit de Vlaamse reserve 5 extra nieuwe betalingsrechten met een gemiddelde waarde, voor een totale oppervlakte van 5 ha. Als de toegekende waarde van zijn bestaande rechten onder het gemiddelde ligt, wordt bovendien de waarde van die bestaande rechten opgehoogd tot de gemiddelde waarde.