Menu

Toeslagrechten worden vervangen door nieuwe betalingsrechten

Terug naar Onderwerp

De toeslagrechten vervallen eind dit jaar. In 2015 krijg je nieuwe betalingsrechten, die recht geven op een basisbetaling en de vergroeningspremie. De waarde ervan wordt bepaald op basis van de totale waarde van de toeslagrechten (speciale én gewone) die je bezat op 21 april 2014. Dat is wel slechts een theoretische startwaarde. Als gevolg van dalende budgetten en het streven naar beperktere verschillen tussen de individuele rechten, zal de waarde van een betalingsrecht geleidelijk wijzigen vanaf de toekenning tot en met 2019.

Minder budget

Het budget dat beschikbaar is voor de basisbetaling is kleiner dan wat beschikbaar was voor de toeslagrechten. Dat komt onder meer door een lichte daling in het Europese budget, een verminderend aandeel hieruit voor Vlaanderen, de instelling van een jongerenpremie, de aanleg van een nieuwe reserve, een eventuele korting voor de herfinanciering van de Europese crisisreserve en vooral de transfer van 5% naar het Vlaamse plattelandsbeleid. Hou rekening met een vermindering van zo’n 10%. Je theoretische startwaarde wordt dus gecorrigeerd om rekening te houden met deze budgetdaling.

Herverdeling

Daarnaast wil Europa dat de waardes van de individuele betalingsrechten in de periode 2015-2019 dichter bij elkaar gebracht worden. De verordening bepaalt heel precies hoe dat moet gebeuren. Afhankelijk van het feit of je gecorrigeerde startwaarde lager is dan 90% van de gemiddelde waarde van een Vlaams betalingsrecht in 2019, hoger is dan dat gemiddelde of tussen beide in ligt, zal die waarde toenemen, verminderen of gelijk blijven. De ophoging en vermindering gebeuren in 5 gelijke stappen tussen 2015 en 2019.

Optie 1. Is de gecorrigeerde startwaarde kleiner dan 90% van de gemiddelde waarde in 2019, dan wordt die startwaarde verhoogd met 1/3 van het verschil tussen de gecorrigeerde startwaarde en 90% van de gemiddelde waarde van een Vlaams betalingsrecht in 2019. Waar nodig wordt de waarde bijkomend verhoogd om in 2019 zeker minimaal 60% van de gemiddelde waarde van een Vlaams betalingsrecht in 2019 te bereiken. Dus ook wie van startwaarde nul vertrekt, krijgt in 2015 toch al een kleine waarde per betalingsrecht uitbetaald.

Optie 2. Ligt de gecorrigeerde startwaarde tussen de gemiddelde waarde in 2019 en 90% van dit gemiddelde, dan blijft die startwaarde over de hele periode ongewijzigd en krijg je die in 2015 ook effectief uitbetaald.

Optie 3. Is de gecorrigeerde startwaarde groter dan de gemiddelde waarde in 2019, dan draag jij bij tot de ophoging van de betalingsrechten uit optie 1. Hoe hoger jouw gecorrigeerde startwaarde, hoe meer je bijdraagt. De verlaging wordt beperkt tot maximaal 30% van de gecorrigeerde startwaarde. Hou er rekening mee dat dit ten opzichte van je gemiddelde hectarepremie uit 2013 in feite een korting is van maximaal ongeveer 45%. In 2015 wordt al een eerste korting doorgevoerd, dus krijg je niet de gecorrigeerde startwaarde uitbetaald maar nog iets minder.

Weet wat je krijgt

Op basis van deze regels wordt voor elk bedrijf individueel een traject uitgezet voor de betalingsrechten in 2015. In het najaar van 2015 krijg je een overzicht van je nieuwe betalingsrechten, met de waarde van 2015 én de waarde in de daaropvolgende jaren, tot en met 2019. Vanaf de definitieve toekenning kan je het overzicht van je betalingsrechten raadplegen op het e-loket.

Je moet je betalingsrechten jaarlijks activeren. Als je er twee opeenvolgende jaren niet activeert, vervallen er aan de reserve – die met de laagste waarde eerst. In tegenstelling tot nu, kan je de nieuwe betalingsrechten niet roteren. Na de definitieve toekenning van de betalingsrechten in 2015 kan je ze tijdelijk of definitief overdragen, maar feitelijk kan dit pas vanaf 2016. Het traject dat een betalingsrecht meekreeg, wordt mee overgedragen. Vanaf 2016 kan je dus opnieuw betalingsrechten van verschillende waarden bezitten.

Voor jou uitgerekend

Dit blijft een ingewikkelde uitleg, met een resultaat dat sterk verschilt van bedrijf tot bedrijf. Om beter te begrijpen hoe de herverdeling je bedrijfspremie zal beïnvloeden van 2015 tot 2019, heeft Boerenbond een rekenmodel uitgewerkt.