Menu

Subsidies voor agromilieumaatregelen

Terug naar Onderwerp

Het nieuwe programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) – dat wel nog definitief goedgekeurd moet worden door Europa – voorziet in subsidies voor allerlei agromilieumaatregelen. Er zijn 2 types: de agromilieumaatregelen van het beleidsdomein Landbouw en visserij en de beheerovereenkomsten bij de Vlaamse Landmaatschappij.

Landbouwers kunnen vrijwillige verbintenissen aangaan voor een periode van 5 jaar, voor het toepassen van milieuvriendelijke maatregelen. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij sluit verbintenissen voor de teelt van vlinderbloemigen (450 of 600 euro/ha, afhankelijk van de teelt), voor mechanische onkruidbestrijding (260 euro/ha), voor de verwarringstechniek in de fruitteelt (210 euro/ha) en voor het behoud van lokale veerassen (25 euro/schaap; 150 of 175 euro/rund). Nieuw is ook dat je vanaf 2015 ook verbintenissen kunt sluiten voor de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting (240 euro/ha) en voor de teelt van vezelhennep met verminderde bemesting (140 euro/ha).

Voor de beheerovereenkomsten bij de VLM moest je de contracten die starten op 1 januari 2015 aanvragen voor 1 oktober 2014. Deze aanvraagperiode is dus afgelopen. Voor de agromilieumaatregelen bij het departement Landbouw loopt de aanvraagprocedure anders dan de vorige jaren, want je moet je er nu vooraf voor inschrijven via het e-loket. Tussen 1 oktober en 30 november kan je de volgende aanvragen indienen:

  • inschrijving voor een nieuwe vijfjarige verbintenis met startdatum 1 januari 2015, als je geen lopende of aflopende verbintenissen hebt
  • hernieuwing van een verbintenis die eind 2014 afloopt, door een aanvraag in te dienen voor een nieuwe vijfjarige agromilieumaatregel vanaf 2015
  • aanpassing naar PDPO III of stopzetting van een lopende PDPO II-agromilieuverbintenis (Wie een lopende verbintenis heeft, moet kiezen of hij die verbintenis voortzet onder de nieuwe PDPO III-voorwaarden of ze stopzet zonder terugvordering van de vergoeding van de vorige jaren).

De lopende verbintenissen voor hoogstamfruitbomen en milieuvriendelijke sierteelt lopen gewoon verder. Voor deze maatregelen kan je geen nieuwe verbintenissen meer sluiten.

Uiterlijk op 31 december word je ervan op de hoogte gebracht of je aanvraag goedgekeurd is. Na de goedkeuring van je inschrijving vraag je jaarlijks de betaling aan via de verzamelaanvraag.

Meer info

Je vindt meer informatie bij het Vlaams ruraal netwerk.
Opgelet: Voor gronden in Wallonië geldt de Waalse regelgeving. Daar moeten aanvragen voor 3 november ingediend worden.