Menu

Groenbedekkers

Terug naar Onderwerp

Als gevolg van het hoge aantal vastgestelde inbreuken wordt de inzaai van de groenbedekkers dit najaar vaker ter plaatse gecontroleerd.

Bij inbreuken wordt deze steun geheel of gedeeltelijk geweigerd. Heb je de aangegeven oppervlakten niet ingezaaid, dan loop je bovendien het gevaar van kortingen op je bedrijfstoeslag en je andere premies. Ook in het kader van het Mestdecreet (berekening bemestingsnormen, derogatie, maatregelenpakketten …) kan je sancties oplopen als er inbreuken vastgesteld worden. Wie het inzaaien van de groenbedekker niet tijdig bevestigt, voldoet dus ook niet aan de verplichte inzaai van nateelten in het kader van de mestwetgeving. Alle landbouwers die GB2-steun gevraagd hebben, moeten uiterlijk op 31 oktober via het e-loket alle nodige wijzigingen aan hun verzamelaanvraag indienen. Ook wie niets wijzigt, moet zijn aangifte bevestigen op het e-loket.