Menu

Een nieuwe architectuur

Terug naar Onderwerp

Binnen de directe steun worden de volgende inhoudelijke hervormingen uitgevoerd.

  • Directe steun wordt voortaan voorbehouden voor actieve landbouwers.

 

 

 

 

  • Gekoppelde steun blijft mogelijk. Vlaanderen voorziet binnen het beschikbare budget in nieuwe steunregimes voor de rundsvleessector (kalverpremie en zoogkoeienpremie) vanaf 2015. Oude steunregimes worden stopgezet, en de rechten/quota die eraan verbonden waren, vervallen eind dit jaar.
  • De huidige toeslagrechten en speciale toeslagrechten vervallen in 2014. In 2015 worden nieuwe betalingsrechten toegekend.
  • De architectuur van de directesteunbetalingen wijzigt. Actieve landbouwers met betalingsrechten zullen, na activatie van deze rechten, jaarlijks niet één bedrag, maar meerdere deelbedragen ontvangen – namelijk de basisbetaling, de vergroeningspremie en eventueel de premie voor jonge landbouwers. De grootte van de basisbetaling is begrensd tot 150.000 euro per begunstigde.
  • Landbouwers die de basisbetaling ontvangen moeten, afgezien van een aantal uitzonderingen, drie vergroeningspraktijken toepassen: gewasdiversificatie, behoud van blijvend grasland, en aanleg van ecologisch aandachtsgebied. Doet een begunstigde dat niet, kan hij tot 125% van de vergroeningspremie verliezen.
  • De waarde van de betalingsrechten zal – zoals in het verleden – niet voor alle Vlaamse landbouwers dezelfde zijn. In de periode 2015-2019 zullen die verschillen in de waarde wel afnemen.

Ondanks deze veranderingen blijven er ook veel regels van het oude stelsel behouden. Zo zullen de nieuwe betalingsrechten verhandelbaar zijn en wordt het systeem van randvoorwaarden behouden.