Menu

Betalingsrechten

Terug naar Onderwerp

Vanaf 2015 bestaan de zogenaamde toeslagrechten niet meer. In het nieuwe landbouwbeleid vormen betalingsrechten (BR’s) de basis voor de betaling. Alleen een landbouwer die over betalingsrechten beschikt, kan aanspraak maken op bijkomende steun zoals vergroening of de jongelandbouwerspremie. Eind volgende week komt er een zending van de Vlaamse overheid met informatie over het bedrag van je toekomstige basisbetaling in het nieuwe GLB. 

Recht op betalingsrechten

Om betalingsrechten te krijgen, moet je aan specifieke voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn deels gebaseerd op historische gegevens en deels op gegevens van 2015. Wie in 2013 recht had op directe steun – bedrijfstoeslagrechten, zoogkoeienpremie, steun voor Piétrains, groenbedekkersteun – beschikt over een ‘toegangsticket’ voor BR’s. Om deze BR’s te activeren, moet je in 2015 voldoen aan de definitie van een ‘actieve landbouwer’. Bovendien moet je minimaal 2 ha subsidiabele oppervlakte aangeven in je verzamelaanvraag van 2015 en moet het totale bedrag van de basisbetaling groter zijn dan 400 euro. Voor bedrijfsovernames en bedrijfsleiders die startten na 21 april 2013 zijn er wel heel wat uitzonderingen. Hiervoor moet je een aparte bezwaarprocedure volgen.

Hoeveel betalingsrechten krijg ik?

Het nieuwe aantal BR’s per bedrijf wordt bepaald op basis van het laagste aantal subsidiabele hectaren die je aangaf in de verzamelaanvraag van 2013  of in de verzamelaanvraag van 2015. Er wordt alleen rekening gehouden met de hectaren die je in de betrokken jaren effectief in gebruik had op de uiterste indiendatum van 21 april. Het nieuwe aantal betalingsrechten wordt dus niet berekend op basis van de perceelbestemming A of I, maar wel op basis van de subsidiabiliteitsvoorwaarden van dat jaar. We verduidelijken even met een voorbeeld.

Voorbeeld 1. Je gaf 30 subsidiabele ha aan in je verzamelaanvraag van 2013. In 2015 geef je 25 subusidiabele ha aan. Dan krijg je nieuwe BR’s voor een totale oppervlakte van 25 ha.

Voorbeeld 2. Je gaf 1 subsidiabele ha aan in je verzamelaanvraag van 2013. In 2015 geef je 2 subsidiabele ha aan, want dat is een voorwaarde om betalingsrechten te krijgen). Je krijgt dan 1 nieuw BR, voor een totale oppervlakte van 1 ha.

Omdat voor deze berekeningswijze ook gegevens uit de verzamelaanvraag van 2015 nodig zijn, vind je in de zending van volgende week geen gegevens over je definitieve aantal toeslagrechten voor het nieuwe GLB. Dat kan pas bepaald worden nadat de verzamelaanvraag van 2015 ingediend werd.

Wat is de waarde van mijn betalingsrecht?

Elk individueel betalingsrecht krijgt een waarde (in euro/ha). In de periode tot en met 2019 zal deze waarde wijzigen. BR’s met een hoge startwaarde zullen verminderen in waarde. BR’s met een lage startwaarde zullen toenemen in waarde. De startwaarde voor jouw individuele bedrijf wordt bepaald door de totale waarde van de toeslagrechten (zowel speciale als gewone toeslagrechten) die je in eigendom had op 21 april 2014. Omdat het budget beschikbaar voor de toekenning van de nieuwe BR’s kleiner is dan het budget in het verleden, zal er op deze totale waarde van de toeslagrechten nog een korting doorgevoerd worden.

Wie aan de hoger beschreven voorwaarden voldoet, moet alleen nog een aanvraag tot toekenning van de betalingsrechten indienen. Deze aanvraag zit vervat in de verzamelaanvraag van 2015. Als je uiterlijk op 21 april 2015 je verzamelaanvraag indient en hierin aanvinkt dat je betalingsrechten wenst, word je in het najaar van 2015 geïnformeerd over het aantal en de waarde van de nieuwe betalingsrechten. Ook het traject dat de eenheidswaarde van je BR’s zal volgen, wordt meegedeeld, zodat je eind 2015 een volledig zicht hebt op de evolutie van de waarde van je BR’s voor 2016, 2017, 2018 en 2019.