Menu

Hervorming van het erfrecht

Terug naar Onderwerpen

In dit onderwerp

Hervorming van het erfrecht
Minder uit dit onderwerp

Ons huidig erfrecht dateert nog grotendeels van 1804. Het feit dat het zolang standhield, betekent dat de grote lijnen lange tijd algemeen aanvaard werden. Toch waren sommige elementen dringend aan vernieuwing toe. Op 20 juli heeft het parlement zijn definitieve goedkeuring gegeven aan de hervorming van ons erfrecht. We overlopen hier de belangrijkste wijzigingen.

De nieuwe teksten zijn definitief na publicatie in het Belgisch Staatsblad en de meeste wijzigingen worden pas van kracht één jaar na publicatie. Wanneer de erflater overlijdt na de inwerkingtreding van de nieuwe regels, zal de nieuwe wet automatisch van toepassing zijn op gedane schenkingen of al opgemaakte testamenten. Tijdens deze overgangsperiode van één jaar na de publicatie kan je wel bij de notaris een verklaring afleggen die bepaalt dat je onder de oude regels wil blijven vallen. Die keuze geldt dan voor alle gedane schenkingen. Je kunt ze niet per schenking bepalen.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema's: