Menu

Voorstel Natuurpunt Meise

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Voorlopige vaststelling GRUP tramlijn A12
Minder uit dit onderwerp

Voor Natuurpunt Meise volstaat het voorstel tot boscompensatie niet. Hij vindt de voorgestelde compensatie een valse compensatie. Volgens Natuurpunt moeten er nieuwe gebieden een duurzame natuurbestemming krijgen. Het moet daarbij gaan om verschillende hectaren, aansluitend op bestaande kernen in de onmiddellijke omgeving. Er moeten ook een ecoduct of enkele uit de kluit gewassen ecotunnels aangelegd worden, zodat dieren veilig de A12 en de tramlijn kunnen oversteken. Men pleit voor de Groene Knoop tussen Brussel en Antwerpen, om zo de open ruimte in Meise te bewaren. Natuurpunt pleit ook voor een integrale aanpak bij de ontwikkeling van dit gebied, om zo met de verschillende actoren de open ruimte te bestendigen en te versterken.

Het is wel merkwaardig dat de landbouwsector niet betrokken werd bij de voorstellen van Natuurpunt. Boerenbond is er thans van overtuigd dat landbouw ook een belangrijke actor is om de open ruimte te bewaren.

Hieronder vind je de voorstellen van Natuurpunt Meise voor het gebied: