Menu

In dit onderwerp

Voorlopige vaststelling GRUP tramlijn A12
Minder uit dit onderwerp

Het gekozen tracé loopt ten westen van de A12 tussen Brussel en Londerzeel. In Londerzeel kruist de tramlijn de A12 en loopt hij verder langs de oostkant tot in Willebroek. Om de impact op de open ruimte en de onteigeningen te beperken, werd gekozen voor het tramtracé dat zo dicht mogelijk langs de A12 loopt. Dit lijkt ons het tracé waarbij de impact beperkt blijft, ook voor landbouw.

Hieronder vind je een link naar het overzichtsplan en de bestemmingsplannen.