Menu

In dit onderwerp

Voorlopige vaststelling GRUP tramlijn A12
Minder uit dit onderwerp

De Vlaamse regering stelde het GRUP al voorlopig vast. Dat wil zeggen dat het tracé gekend is en dat er hierover een openbaar onderzoek georganiseerd zal worden. Na het openbaar onderzoek worden de bezwaren en opmerkingen behandeld en wordt het GRUP (eventueel na aanpassing) definitief vastgesteld. Na de definitieve vaststelling kan er tot uitvoering overgegaan worden.