Menu

Gedeeltelijke vrijstelling van accijnzen op professionele diesel voor vrachtwagens

Terug naar Onderwerpen
Land- en tuinbouwers kunnen een gedeeltelijke vrijstelling krijgen van accijns op diesel voor transport op de weg.

In dit onderwerp

Gedeeltelijke vrijstelling van accijnzen op professionele diesel voor vrachtwagens
Minder uit dit onderwerp

Land- en tuinbouwers kunnen een gedeeltelijke vrijstelling krijgen van accijns op diesel voor transport op de weg. Het gaat om vervoer van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, met een motorvoertuig of een samenstel van voertuigen dat uitsluitend bestemd is voor het goederenvervoer over de weg en waarvan de maximaal toegelaten massa groter of gelijk is dan 7,5 ton.

In dit systeem van vrijstelling, beter bekend als professionele diesel, kunnen ze verhoging van de bijzondere accijns ten opzichte van een referentiebelastingsniveau recupereren.