Menu

Phytofar verwelkomt de IPM-richtlijnen

Terug naar Onderwerp

Phytofar, de Belgische Vereniging van de Gewasbeschermingsmiddelenindustrie, ondersteunt de geïntegreerde gewasbescherming en ziet dit als een duurzame toekomst voor de land- en tuinbouw. Phytofar was actief betrokken in de vijf voorbereidende werkgroepen.

Sofie Vergucht van Phytofar in 2014: "Wij zijn tevreden met de realistische aanpak van de IPM-richtlijnen en sluiten ons aan bij de visie dat deze richtlijnen voor de land- en tuinbouwers die de goede landbouwpraktijken al toepassen nauwelijks iets extra inhouden. Phytofar promoot allang een duurzaam en doordacht gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voor wat het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen denken betreft, we dan bijvoorbeeld aan het gebruik van selectieve middelen die de nuttige organismen sparen, het toepassen van resistentiestrategieën, het vermijden van puntvervuiling, het gebruiken van driftreducerende doppen, het respecteren van de spuitvrije bufferzone, het zo veel mogelijk spoelen van het spuittoestel op het veld of op een oppervlakte die voorzien is van de nodige opvang (bijvoorbeeld een fytobak of biofilter) en het correct inleveren van lege verpakkingen bij Phytofar-Recover."

De gewasbeschermingsindustrie engageert zich om in de toekomst producten te ontwikkelen en aan te bevelen rekening houdend met de principes van IPM, technieken te ontwikkelen die de toepassing van IPM vooruithelpen en communicatiecampagnes te voorzien voor de distributeurs en landbouwers rond IPM.