Menu

Geïntegreerd telen (IPM) verplicht

Terug naar Onderwerpen

Geïntegreerd telen is sinds begin 2014 verplicht. Doorgaans spreekt men over IPM, de afkorting van integrated pest management.  Geïntegreerd telen is een methode waarbij alle mogelijke bestrijdingstechnieken geïntegreerd worden toegepast zodat de schade aan planten onder de economische schadedrempel wordt gehouden. Men maakt zowel gebruik van biologische als van chemische bestrijdingsmethodes. Er wordt steeds gekozen voor producten met een zeer specifieke werking. Dit betekent enkel tegen de ziekte of plaag die een probleem vormt. Voor de bestrijding van insecten gebruikt men waar mogelijk natuurlijke vijanden.

In dit onderwerp lees je meer over de historiek van IPM en vind je de lijst met aanpassingen in 2017.

Meer informatie