Menu

Wat is een win-winlening?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Fiscaal vriendelijk geld lenen aan bedrijven via een win-winlening
Minder uit dit onderwerp

Een inwoner van het Vlaams gewest kan onder bepaalde voorwaarden een fiscaalvriendelijke win-winlening geven aan een in Vlaanderen gevestigde onderneming. Een ‘onderneming’ is bijvoorbeeld een eenmanszaak, zoals een land- of tuinbouwer, een vrij beroep, maar ook een vennootschap zoals een bvba of een LV.

Zoals het woord het zegt, is het een win-winsituatie. Enerzijds zal de kredietgever (je ouders of een vriend) intresten ontvangen die maximaal 2% (2018) bedragen en zal hij of zij genieten van een jaarlijkse belastingvermindering van 2,5% op het gemiddelde uitgeleende bedrag. Anderzijds zal de kredietnemer (de landbouwer of de LV) de betaalde intresten fiscaal kunnen aftrekken en zo belastingen en sociale bijdragen kunnen besparen.

Het is wel een achtergestelde lening. Een achtergestelde lening is een krediet waarbij de schuldeiser in het geval van faillissement van de schuldenaar wordt achtergesteld: de achtergestelde schuldeiser komt in een faillissement in de volgorde van schuldeisers dus achter de concurrente (‘gewone’) schuldeisers zoals de werknemers en de banken. Overigens bepaalt het zogenaamde win-winleningdecreet dat de kredietgever recht heeft op een eenmalig belastingkrediet van 30% in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de kredietnemer tijdens of binnen de zes maanden na looptijd van de lening.