Menu

In dit onderwerp

Fiscaal vriendelijk geld lenen aan bedrijven via een win-winlening
Minder uit dit onderwerp

Je mag een win-winlening geven aan iedere startende of bestaande kmo-onderneming (zelfstandige of vennootschap), dus elk land- of tuinbouwbedrijf komt in aanmerking. Anderzijds mag iedere natuurlijke persoon als kredietgever optreden. De kredietgever mag echter geen:

  • werknemer van de kredietnemer zijn;
  • echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer-zelfstandige zijn;
  • zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van de kredietnemer-vennootschap zijn!

Een kredietgever mag maximaal 50.000 euro lenen via een win-winlening, maar een bedrijf kan tot 200.000 euro lenen via de win-winformule. Met andere woorden, een kredietnemer mag nooit meer dan 200.000 euro lenen via win-winleningen. Als jouw bedrijf 200.000 euro wil lenen, dan zal je dus minstens vier kredietgevers moeten vinden (50.000 euro per kredietgever).

De win-winlening heeft een looptijd van acht jaar. Je kan kiezen om ofwel het geleende bedrag in één keer terug te betalen na acht jaar, ofwel te voorzien in een aflossingstabel met periodieke terugbetalingen (maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks …)