Menu

In dit onderwerp

Fiscaal vriendelijk geld lenen aan bedrijven via een win-winlening
Minder uit dit onderwerp

Om VLIF steun te kunnen genieten, moet je altijd kunnen bewijzen dat de investeringen zijn uitgevoerd en dat ze betaald zijn. De controle op de effectieve betaling laat toe dat men de ‘herkomst’ van de geldmiddelen nagaat! Tot 2015 mocht de financiering van de betaling enkel afkomstig zijn van ‘bewezen eigen middelen’ of van een krediet van een erkende kredietinstelling. Sinds 2015 mag het geld echter ook geheel of gedeeltelijk afkomstig zijn van een win-winlening.