Menu

Terug naar Onderwerpen >Alles over de fipronilcrisis

Alles over de fipronilcrisisTerug naar Onderwerpen >

Alle regio's

Veel leghennenhouders werden het slachtoffer van misdadige praktijken waarbij het middel fipronil frauduleus gebruikt werd in een legaal product om bloedluizen in pluimveestallen te bestrijden. In dit dossier volgen we de ontwikkelingen en brengen we achtergrondinformatie over de problematiek.

 

Update. 14 september. Boerenbond heeft de afgelopen weken drukoverlegd met alle bevoegde instanties. Tijdens infovergaderingen vernamen de getroffen bedrijven met welke maatregelen de Vlaamse en federale overheid hen wil ondersteunen.

Update. 2 september 11 uurFederale regering zet licht op groen voor compensaties.

Update. 27 augustus 14.30 uur. FOD financiën heeft een formulier online gezet waarmee ondernemingen die getroffen zijn door de fipronilcrisis in de eiersector een aanvraag kunnen indienen om betalingsfaciliteiten te verkrijgen op het vlak van bedrijfsvoorheffing en btw

Update. 25 augustus 13 uur. De lokale Franse overheden in Pas-De-Calais hebben laten weten dat zij een fipronilanalyseresultaat van de mestexporten zullen vragen. De Mestbank vraagt met aandrang geen analyseresultaten mee te sturen bij de mestexport naar Frankrijk.

Update. 18 augustus 18.30 uur. Er vond een overleg plaats op het kabinet van minister Joke Schauvliege over de ophaling en verwerking van eieren door Rendac, en de mestafvoer van getroffen bedrijven.

Update. 16 augustus 15.50 uur. Boerenbond reageert positief op het feit dat de federale regering snel werk maakt van concrete maatregelen ter ondersteuning van de pluimveehouderijen getroffen door de fipronilaffaire. 

Update. 16 augustus 8.45 uur. Boerenbond zit vanmiddag mee aan tafel bij het overleg bij Vlaams minister Van Landbouw Schauvliege om Vlaamse steun te zoeken voor de getroffen bedrijven. Boerenbond heeft het schadedossier goed onderbouwd en zal concrete vragen op tafel leggen.

Morgen, donderdag, is er terug overleg op het federale niveau. Er is na het overleg van vorige week een taskforce opgericht die zich buigt over de steunmaatregelen die op federaal niveau kunnen genomen worden. Boerenbond heeft daar, samen met de voorstelling van de schaderaming, ook een aantal voorstellen van steunmaatregelen gedaan. Hopelijk komt snel er een doorbraak op beide niveaus.

Bijkomende laboratoria. Deze week zijn er twee extra laboratoria geaccrediteerd voor onderzoek op fipronil in eieren en pluimveevlees. Maandag werd het labo Primoris uit Zwijnaarde (Gent) toegelaten en sinds16 augustus is ook LOVAP uit Geel erkend.  

Update. 11 augustus 20.15 uur. Intussen hebben 19 bedrijven zich bij Boerenbond gemeld om deel te nemen aan de gezamenlijke burgerlijkepartijstelling. Bedrijven die alsnog willen aansluiten, moeten zich voor maandag 14 augustus melden.

Intussen raakte bekend dat er een EU-top komt over het fipronilschandaal. Ondertussen is het product reeds in 17 landen aangetroffen: België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Zwitserland en Hongkong. De EU-top vindt plaats op 26 september en zal gaan over hoe er in de toekomst beter kan worden samengewerkt om een dergelijke crisis het hoofd te bieden. De top zal voorgezeten worden door Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis, verantwoordelijk voor gezondheid en voedselveiligheid.

Update. 10 augustus 12.45 uur. Vanochtend nodigde premier Charles Michel alle actoren uit de pluimveeketen uit op een ‘Taskforce gezondheidscrisis’ naar aanleiding van het fipronilschandaal dat de sector treft. Ook Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker was aanwezig en formuleerde voorstellen van concrete maatregelen ter ondersteuning van de getroffen pluimveebedrijven.  Ze vroeg zowel aan de federale als aan de Vlaamse regering om alle mogelijkheden van overheidstussenkomst te onderzoeken. Boerenbond formuleerde zelf ook concrete voorstellen. 

Update. 9 augustus 15 uur. Op voorstel van Boerenbond vraagt het Agrofront (Boerenbond, FWA en ABS) dringend overleg met federaal minister van Landbouw Denis Ducarme over de fipronilcrisis. Premier Michel nodigde het Agrofront enkele uren later uit. 

In dit dossier: