Menu

Europees crisispakket doorgelicht

Terug naar Onderwerpen
De Europese Commissie heeft een pakket maatregelen voorgesteld van 500 miljoen euro om de crisis in de landbouw te lenigen.

In dit onderwerp

Europees crisispakket doorgelicht
Minder uit dit onderwerp

De Europese Commissie heeft een pakket maatregelen voorgesteld van 500 miljoen euro om de crisis in de landbouw te lenigen. De focus ligt op de korte termijn en op de melkveesector. Voor de lange termijn blijft de Commissie op de vlakte. De ministers van Landbouw waren terecht zeer kritisch: de crisis in de varkenssector wordt niet aangepakt, het is niet duidelijk waar de 500 miljoen euro vandaan komt en al helemaal niet waarvoor en voor wie ze gebruikt zal worden, langetermijnstructurele oplossingen ontbreken volledig. Eind deze week en begin volgende week komt de Commissie met meer details. Op de informele raad Landbouw van volgende week dinsdag 15 september in Luxemburg willen de ministers van Landbouw alle details op tafel en een akkoord voor de korte termijn.

Het pakket van 500 miljoen euro bouwt op 4 pijlers:

  1. Snel geld bij de boer krijgen
  2. De markten stabiliseren
  3. Het functioneren van de agrovoedingsketen versterken
  4. Landbouw en maatschappij bij elkaar brengen.