Menu

Voornaamste tekortkomingen op paarse percelen

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Erosieverplichtingen op paarse percelen
Minder uit dit onderwerp
  •  Wanneer je je teelt inzaait vóór 1 januari, volstaat het niet dat je een maatregel uit het basispakket uitvoert. Je moet minstens ook een maatregel nemen uit één van de drie andere keuzepakketten.
  • Wanneer je je teelt inzaait na 1 januari, moet je een maatregel nemen uit het basispakket zowel als het keuzepakket teelttechnische maatregelen én het keuzepakket bufferstroken.
  •  Wanneer je de hoofdteelt oogst vóór 15 oktober is een niet-kerende bodembewerking toepassen geen mogelijkheid om te voldoen aan het basispakket.
  • Zaaien volgens de hoogtelijnen is geen mogelijkheid om te voldoen aan het keuzepakket teelttechnische maatregelen.
  • Bij de teelt van aardappelen is drempeltjes aanbrengen de enige mogelijkheid uit het keuzepakket teelttechnische maatregelen.