Menu

Verplichte maatregelen in detail

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Erosieverplichtingen op paarse percelen
Minder uit dit onderwerp

Je moet dus een keuze maken uit drie pakketten met maatregelen.

Het basispakket

Het basispakket beschouw je het best als een maatregel die je neemt na de oogst van de betrokken teelt. Je keuze hangt af van het tijdstip waarop je de teelt oogst.

 • De teelt wordt geoogst vóór 15 oktober: een groenbedekker of een andere teelt inzaaien vóór 1 december
 • De teelt wordt geoogst na 15 oktober: een groenbedekker of een andere teelt inzaaien vóór 1 december, of de bodem niet-kerend bewerken vóór 1 december, of tot het inzaaien van een volgende teelt een bodembedekking te behouden door oogstresten bij korrelmais, spruiten en andere koolsoorten, of winterlabeur (alleen op klei- of leembodems).
 • De teelt is nog niet geoogst op 1 december: de teelt of de teeltresten behouden tot het inzaaien van de volgende teelt, of winterlabeur (alleen op klei- of leembodems).

Keuzepakket bufferstrook

In samenspraak met een bedrijfsplanner of erosiecoördinator voer je minstens één van de volgende maatregelen uit.

 • Bij een perceel met een uniforme helling leg je een grasbufferstrook aan van minstens 9 meter breed.
 • Bij een perceel met een sonk/droge vallei leg je een grasgang aan van minstens 12 meter breed.
 • Bij een perceel met een complexe topografie leg je een graszone aan of een dam uit plantaardige materialen (eventueel in combinatie met een grasbufferstrook).

Wanneer je opteert voor een van deze maatregelen en je hebt een beheerovereenkomst Erosie, dan vervalt de vergoeding voor het gedeelte erosie.

Keuzepakket teelttechnische maatregelen

Op je paarse percelen kan een van de volgende maatregelen kiezen:

 • niet-kerende bodembewerking vóór het inzaaien van de teelt,
 • directe inzaai,
 • strip-till bij het inzaaien van de teelt,
 • drempels bij niet-biologische aardappelen (bij bio-aardappelen is schoffelen en wieden toegelaten als alternatief voor drempels),
 • drempeltjes of diepe tandbewerking bij andere ruggenteelten.