Menu

Praktijkvoorbeeld

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Erosieverplichtingen op paarse percelen
Minder uit dit onderwerp

Stel, je hebt een paars perceel met suikerbieten – wintertarwe – aardappelen en hakselmais als teeltplanning voor de komende vier jaar. Welke maatregelen moet je nemen om te voldoen aan de erosieverplichting?

2016 – suikerbieten

  • Aangezien je na de oogst van de suikerbieten wintertarwe zult inzaaien, voldoe je aan het basispakket, want inzaaien van een teelt is steeds een keuzemaatregel.
  • Je moet ook een maatregel naleven uit het bufferstrokenpakket. Hier heb je de keuze tussen het aanleggen van een grasstrook of een dam uit plantaardig materiaal.
  • Verder moet je ook nog keuze maken uit niet-kerend inzaaien, direct inzaaien of strip-till als mogelijke teelttechnische maatregel.

2017 – wintertarwe

  • Aangezien wintertarwe geoogst wordt vóór 15 oktober, moet je voor het basispakket vóór 1 december een groenbedekker of een nateelt inzaaien. Omdat je in je teeltplanning voor het jaar nadien opteerde voor aardappelen, lijkt een groenbedekker het meest logisch.
  • Bovenop het basispakket heb je de keuze uit een van de bufferstrookmaatregelen (grasstrook of dam uit plantaardig materiaal) of een teelttechnische maatregel (niet-kerend inzaaien of direct inzaaien).

2018 – aardappelen

  • Indien je aardappelen gerooid zijn vóór 15 oktober, moet je een groenbedekker inzaaien vóór 1 december (basispakket). Ook hier zou je een andere teelt kunnen inzaaien, maar aangezien je in 2019 hakselmaïs wilt telen, lijkt ook hier een groenbedekking het meest logisch. Indien je de aardappelen na 15 oktober zult rooien, kan je kiezen tussen een groenbedekker inzaaien of de bodem niet-kerend bewerken vóór 1 december.
  • Bovendien moet je (voor het bufferstrokenpakket) een grasstrook of een dam uit plantaardig materiaal aanleggen en tussen de aardappelrijen moet je drempeltjes aanleggen (teelttechnische maatregel).