Menu

Erosieverplichtingen op paarse percelen

Terug naar Onderwerpen

In dit onderwerp

Erosieverplichtingen op paarse percelen
Minder uit dit onderwerp

Veel landbouwers treffen maatregelen in het kader van de erosiewetgeving, jammer genoeg niet steeds de juiste of voldoende maatregelen. In dit onderwerp doen we de erosieverplichtingen op paarse percelen uit de doeken. 

De erosiemaatregelen zijn een complexe materie, waarbij je rekening moet houden met allerlei facetten. Bij het niet-naleven van deze erosiemaatregelen riskeer je een korting op je toeslagrechten. Daarnaast veroorzaak je mogelijk overlast aan je medemens en dat kan toch ook niet de bedoeling zijn. Als je een paars of rood perceel hebt, krijg je in de loop van april van het departement Landbouw en Visserij een bericht dat je herinnert aan de verplichte erosiebestrijding in het kader van de randvoorwaarden.

Deel deze pagina: 

Meer informatie