Menu

Erosiebestrijding

Terug naar Onderwerpen
De bestrijding van erosie op landbouwpercelen blijft een aandachtspunt voor heel wat bedrijven.
Oscar Wullepit, consulent Dienstbetoon Boerenbond

De bestrijding van erosie op landbouwpercelen blijft een aandachtspunt voor heel wat bedrijven. Wanneer water snel afvloeit, voert het bodemdeeltjes mee naar grachten. Dat betekent niet alleen verlies van vruchtbare bodem. Deze erosie is immers vaak mee oorzaak van vervuiling van het oppervlaktewater door fosfaat en stikstof.

Aangeraden

Deel deze pagina: 

Meer informatie