Menu

Terug naar Onderwerpen >Erosiebestrijding

Erosiebestrijding Terug naar Onderwerpen >

Alle regio's

De bestrijding van erosie op landbouwpercelen blijft een aandachtspunt voor heel wat bedrijven. Wanneer water snel afvloeit, voert het bodemdeeltjes mee naar grachten. Dat betekent niet alleen verlies van vruchtbare bodem. Deze erosie is immers vaak mee oorzaak van vervuiling van het oppervlaktewater door fosfaat en stikstof.