Menu

Wat is een buurtweg?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Er loopt een buurtweg over mijn grond. Wat betekent dit voor mij?
Minder uit dit onderwerp

Een specifieke categorie van trage wegen zijn de buurtwegen. Het zijn wegen die opgenomen zijn in de ‘Atlas der Buurtwegen’, wegen die sinds 1845 erkend en aangelegd werden en wegen die inmiddels door de gemeenten verkregen zijn door verjaring. Buurtwegen behoren tot het openbaar domein zolang ze openbaar gebruikt worden.

Als kleine verbindingswegen zijn de buurtwegen een onderdeel van het gemeentelijk openbaar wegennet. Ze vallen onder het beheer van de gemeente. Het kunnen ondertussen brede, verharde wegen geworden zijn, of smalle onverharde (vergeten) paadjes.

Buurtwegen hebben een beschermd juridisch statuut dat is vastgelegd in de wet van 10 april 1841. Deze regelgeving is intussen sterk verouderd, maar ze nog steeds van toepassing.