Menu

Soorten buurtwegen

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Er loopt een buurtweg over mijn grond. Wat betekent dit voor mij?
Minder uit dit onderwerp

De Atlas maakt een onderscheid tussen buurwegen (chemins) en voetwegen (sentiers).

Chemins hebben doorgaans een breedte tussen 3 en 6 meter. Informatie over de inrichting van de weg is opgenomen in bijhorende tabellen (breedte, verharding, eigenaar van de wegbedding).

Voetwegen zijn smalle buurtwegen, soms maar 1 meter breed.

De gemeente is niet noodzakelijk eigenaar van al deze wegen.

Hoe actueel is deze Atlas nog?

Sinds 1841 is er uiteraard heel wat gewijzigd. Ons verplaatsingsgedrag wijzigde grondig, evenals het gebruik van de open ruimte. Heel wat wegen uit de Atlas zijn ondertussen gewone straten geworden en zijn vlot toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Andere zijn in onbruik geraakt of afgeschaft. Nieuwe kleine wegen zijn ontstaan.

Het tracé van al die wijzigingen is niet noodzakelijk opgetekend in de Atlas, vaak werden afzonderlijke kaarten gemaakt. De buurtwegen die na 1841 afgeschaft werden staan ook op aparte kaarten getekend. Dat maakt dat de Atlas der Buurtwegen lang niet meer de enige volledige bron van informatie is.