Menu

Hoe vind ik de buurtwegen in mijn buurt?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Er loopt een buurtweg over mijn grond. Wat betekent dit voor mij?
Minder uit dit onderwerp

De wet op de buurtwegen verplichtte de gemeenten om een inventaris op te maken van de buurtwegen in de gemeente. Op enkele jaren tijd (1841-1845) hebben de gemeenten die taak uitgevoerd en de plannen opgenomen in een ‘Atlas der buurtwegen’. Die is nu nog altijd geldig.

De buurtwegen die hierin ingeschreven zijn, dragen allemaal een nummer. Sommigen hebben zelfs een naam.

Elke gemeente heeft zo’n atlas op de technische dienst en er is een afschrift op het provinciehuis. Ze werden inmiddels ook gedigitaliseerd en kunnen vrij geraadpleegd worden via internet. Het is een openbaar document dat iedereen mag inkijken.