Menu

Efficiënt met Dimona

Terug naar Onderwerpen
Met Dimona moet je je seizoenpersoneel aangeven. Dat kan via pc, gsm en telefoon. De meest gebruiksvriendelijkste manier is via de pc.
Christien Miroir, tuinbouwconsulent Boerenbond

Dimona staat voor de onmiddellijke aangifte van personeel. Deze aangifte moet steeds gebeurd zijn vóór de start van tewerkstelling. Een Dimona-aangifte kan gebeuren via pc, gsm en druktoetsentelefoon. De meest gebruiksvriendelijke manier is via de pc. Dit is ook het meest gebruikte kanaal.

Voor vast personeel staat het sociaal secretariaat in voor de Dimona-aangifte. Bij seizoenpersoneel is het de werkgever die daarvoor instaat omdat het hier gaat om dagcontracten. Voor iedere dag moet er dus een aparte Dimona-aangifte ingediend worden. Multi-Dimona via pc is daarvoor de gemakkelijkste manier.

Meer info

Je kan steeds bij je tuinbouwconsulent terecht.

De meest recente info kan je vinden op de website van de RSZ. Controleer dus steeds het wettelijk kader voor Dimona op de portaalsite van de RSZ. Boerenbond streeft ernaar de info op haar website zo actueel mogelijk te houden, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken tegen de Dimona-wetgeving op basis van de hier verstrekte info.

Consulenten

Meer informatie