Menu

In de tuinbouwsector kunnen werkgevers gelegenheidswerknemers tewerkstellen tegen gunstige voorwaarden.

De sociale bijdragen worden berekend op basis van lage forfaitbedragen, terwijl de berekening van de sociale rechten van de werknemer gebeurt op basis van forfaits die hoger zijn.

Green@work is de onlinedienst waarin je kunt zien hoeveel dagen er voor je (potentiële) werknemer al gereserveerd zijn, en over hoeveel van de 65 dagen gelegenheidsarbeid hij nog beschikt.

Hoe gebruik je Green@work?

Je vindt de applicatie via www.greenatwork.be

Inloggen kan op verschillende manieren

Eens ingelogd moet je gewoon het rijksregisternummer of bis-nummer van je (potentiële) werknemer invullen. Je ziet dan hoeveel dagen gelegenheidsarbeid de werknemer nog overheeft. Stap-voor-stapschermen vind je hier.

Zit je met een vraag?

Heb je inhoudelijke vragen over Green@work? Neem contact op met de RSZ

Heb je vragen over de toegang tot en het gebruik van Green@work? Neem contact op met het contactcenter.

Witloof- en champignontelers

Er zijn twee uitzonderingen op de 65-dagenregel:

  • In de witloofteelt mogen gelegenheidswerknemers die hun 65 dagen opgebruikt hebben, nog 35 extra dagen werken. Ze mogen dat niet als uitzendkracht doen. De werkgever moet in het vorige kalenderjaar minstens ¾ van zijn omzet uit witloofteelt gehaald hebben.
  • In de champignonteelt mogen gelegenheidswerknemers die hun 65 dagen opgebruikt hebben, nog 35 extra dagen werken. Ze mogen dat niet als uitzendkracht doen. De gelegenheidswerknemer moet ook in de 65 dagen daarvoor in de champignonteelt gewerkt hebben.
  • De 35 extra dagen voor de witloof- en champignonteelt worden niet meegeteld in het aantal overgebleven dagen dat u in de teller van Green@work ziet staan. De teller neem alleen de 65 basisdagen in rekening. Dagen die de 65 overschrijden worden daarentegen wél in rekening gebracht in het aantal gereserveerde dagen vermeld in Green@work