Menu

In dit onderwerp

Een laag gelegen en nat perceel ophogen
Minder uit dit onderwerp

De overheid meent dat het ophogen van laag gelegen percelen de waterbergende functie bij zware regenval beperkt. Daardoor vloeit het water sneller naar de aanpalende grachten. Als die grachten het overtollige water niet kunnen slikken, is de kans groot dat dit water stroomafwaarts meer overstromingen veroorzaakt.

De vele kleine ruimteverliezen voor het water kunnen samen een grote impact hebben op de kans voor overstromingen stroomafwaarts. Als gevolg van deze stelling moet je voor zulke werken niet alleen een stedenbouwkundige vergunning aanvragen, want elke ophoging wordt ook aan de watertoets onderworpen, om het risico op mogelijke wateroverlast maximaal te beperken.

Het behoudt van ‘ruimte voor water’ – zowel in oppervlakte als in volume – is een zeer belangrijk aandachtspunt. Je aanvraag wordt aan dit basisprincipe getoetst. Om te vermijden dat je aanvraag geweigerd wordt, formuleer je liefst een goed onderbouwd en uitgewerkt antwoord op de volgende vragen. Ligt het perceel in overstromingsgevoelig gebied? Tast de ophoging het waterbergend vermogen aan? Verhindert de ophoging de afwatering van de naburige percelen? Doet de ophoging regenwater versneld afvloeien? Kan de ophoging ertoe leiden dat de aanpalende percelen met wateroverlast te maken krijgen? Kan de ophoging van het perceel bij hevige regenval resulteren in afstromende modder?