Menu

Ruimtelijke ordening

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Een laag gelegen en nat perceel ophogen
Minder uit dit onderwerp

De wetgeving rond ruimtelijke ordening is zeer duidelijk. Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning het reliĆ«f van de bodem aanmerkelijk wijzigen, onder meer door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen, waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt. Er is dus steeds een stedenbouwkundige vergunning nodig voor het ophogen van percelen, zelfs als het slechts om een paar centimeters gaat.