Menu

Overstromingsgevoelige gebieden

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Een laag gelegen en nat perceel ophogen
Minder uit dit onderwerp

Laag gelegen natte percelen liggen vaak in gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen, in de buurt van waterlopen. Percelen ophogen in deze gebieden is dus niet zo eenvoudig. Het spreekt voor zich dat de overheid in deze gebieden de watertoets zeer strikt toepast en gebruikt om de vergunning goed- of af te keuren.

Maar ook als het op te hogen percelen niet in overstromingsgevoelig gebied ligt, moet de watertoets toch gebruikt worden om de eventuele schadelijke effecten in kaart te brengen, zoals de Hoge Raad voor Vergunningsbeslissingen het onlangs stelde. Die volgde de redenering dat er niet uitgesloten kan worden dat er als gevolg van de ophoging geen schadelijke effecten ontstaan, ook al ligt het perceel niet in overstromingsgevoelig gebied.

Tot slot wijzen we erop dat de overheid ook buiten de overstromingsgevoelige gebieden een ophoging van de vijfmeterzone langsheen de waterloop niet zal toelaten, om de stabiliteit van de oevers te garanderen.

De geactualiseerde kaart met de recente overstromingsgevoelige gebieden