Menu

Achtergrond en motivatie van de beslissing

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Een laag gelegen en nat perceel ophogen
Minder uit dit onderwerp

Achtergrond

Het decreet Integraal Waterbeleid verplicht de aanvrager om alle mogelijke maatregelen te nemen om eventueel schadelijke effecten – zowel voor het eigen perceel als voor de ruime omgeving – als gevolg van de ophoging te voorkomen. Als de aanvrager alleen een ophoging plant met ‘verlies aan ruimte voor water’ en er niet in slaagt om de potentiĆ«le schadelijke effecten van de ophoging te voorkomen, moet de overheid alle noodzakelijke herstel- of compensatiemaatregelen opleggen ofwel de vergunning weigeren.

Motivatie van de beslissing

Als de vergunning verleend wordt, vermeldt ze niet alleen of de ophoging verenigbaar is met de waterhuishouding van het perceel en van de omgeving, maar bevat ze ook alle maatregelen die je moet nemen om de verminderde waterbergingscapaciteit, de dalende infiltratiemogelijkheden en de versnelde afvoer van het regenwater te voorkomen. Besteed dus ruim aandacht aan de compenserende maatregelen als je een terreinophoging aanvraagt.