Menu

Een laag gelegen en nat perceel ophogen

Terug naar Onderwerpen

In dit onderwerp

Een laag gelegen en nat perceel ophogen
Minder uit dit onderwerp

Het is niet vanzelfsprekend om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen voor het ophogen van een nat, laag gelegen perceel in het agrarisch gebied. Je moet niet alleen rekening houden met de Vlaamse Codex voor de ruimtelijke ordening, maar ook met het decreet Integraal Waterbeleid, meer bepaald met de watertoets.

 

Deel deze pagina: 

Meer informatie