Menu

Duurzaamheidsmonitoring melkveehouderij

Terug naar Onderwerpen
Sectoren: 
Ook de zuivelketen ontsnapt niet aan vragen over duurzaamheid. Afnemers van zuivelproducten stellen vragen over de inspanningen die de zuivelsector levert.
Roel Vaes, adviseur Rundvee Studiedienst Boerenbond

In dit onderwerp

Duurzaamheidsmonitoring melkveehouderij
Minder uit dit onderwerp

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Klimaatopwarming, de uitstoot van broeikasgassen, de ecologische voetafdruk, biodiversiteit en nog vele andere thema’s komen in de pers geregeld aan bod. Ook de zuivelketen ontsnapt niet aan vragen over duurzaamheid. Afnemers van zuivelproducten stellen vragen over de inspanningen die de zuivelsector levert. Concurrenten uit de soja-industrie beweren dat hun producten beter scoren op het vlak van land- en watergebruik en inzake CO2-uitstoot.

Veel melkveehouders hebben inmiddels begrepen dat werken aan duurzaamheid een kans is om de leefbaarheid van hun eigen bedrijf op lange termijn te verhogen. Via een efficiƫnt gebruik van energie, meststoffen, water, gewasbeschermingsmiddelen, via aangepaste teelttechnieken, via hoogproductieve ruwvoederproductie en de productie van duurzame energie, heeft de melkveehouderij de kans bij te dragen aan een duurzamere wereld. Ook via de zorg voor de dieren en de omgeving kan de melkveehouderij aanspraak maken op maatschappelijke waardering voor de sector.

De zuivelsector, de landbouworganisaties en de zuivelindustrie, hebben – op basis van beschikbaar wetenschappelijk onderzoek, ervaringen uit het veld en de inbreng van experts – een lijst met 35 initiatieven geselecteerd die kunnen bijdragen aan een verdere verduurzaming van de melkveehouderij. Je kiest zelf de duurzaamheidsinitiatieven die jij op jouw bedrijf wilt realiseren of de voorbije jaren al gerealiseerd hebt. De maatregelen voorgesteld in het keuzemenu zijn geen verplichte acties. Je kan ze invullen in functie van jouw bedrijfsspecifieke mogelijkheden. De praktijk heeft aangetoond dat de meeste van deze initiatieven een economische meerwaarde opleveren en dus bijdragen aan de economische duurzaamheid, die de sector als basisvoorwaarde vooropstelde. De duurzaamheidsinitiatieven zijn ingedeeld in zeven thema’s: Dierengezondheid: gezonde dieren, winst voor iedereen, Dierenwelzijn, Energie, Milieu, Dierenvoeding, Water en bodem, Sociale en economische duurzaamheid.

Download de brochure 'Duurzaamheidsmonitoring van de melkveehouderij'. (pdf)

Deel deze pagina: 

Meer informatie