Menu

Oproep aan gemeenten

Terug naar Onderwerp

Op donderdag 9 augustus heeft voorzitter Sonja De Becker een tweede brief gestuurd naar de gemeenten om er bij hen op aan te dringen om de schattingscommissies  zo snel mogelijk samen te stellen en in werking te laten treden. Het is van belang dat de commissie zo snel als mogelijk ter plaatse de opgelopen schade kan opmeten. Deze en volgende week moeten er teelten vroeger dan voorzien geoogst worden maar de schade aan deze teelten moet voor het oogsten vastgesteld worden door de schattingscommissie.

Sommige gemeenten krijgen op de vraag om deel te nemen aan de schattingscommissie geen respons vanwege de betrokken Vlaamse en/of federale ambtenaren. Dit hoeft geen reden voor uitstel te zijn. Als zij geen deel uitmaken van het plaatsbezoek maar wel zijn uitgenodigd is dit voor de rechtsgeldigheid van het verslag van de schattingscommissie geen probleem. Ook het feit dat deze uitzonderlijke weersituatie nog niet erkend is als landbouwramp hoeft geen reden te zijn om te wachten.

  • Dring er bij je gemeente dus op aan dat de schattingscommissie langskomt. Hou het bewijs hiervan ook goed bij. Lukt dat toch niet en kan je niet wachten op de schattingscommissie dan is een schattingsverslag van een erkende expert een mogelijkheid. Opgelet, de kosten van deze expert kunnen pas gerecupereerd worden als deze weersomstandigheden als landbouwramp erkend worden.
  • Verlies wel niet uit het oog dat in de erkenningsprocedure alleen dossiers die opgemaakt werden door de gemeentelijke schattingscommissies meegenomen worden om te beoordelen of er bijvoorbeeld voldaan wordt aan de voorwaarde van de minimale schadeomvang. Daarnaast zijn verslagen door de gemeentelijke schattingscommissies essentieel om in aanmerking te komen voor het inbrengen van  uitzonderlijke fiscale verliezen.
  • Naast een degelijk opgesteld verslag van de schattingscommissie (of van een expert) staat het je vrij om nog andere bewijsstukken te verzamelen die de aanvraag voor een tegemoetkoming kunnen wettigen. Foto’s van de getroffen teelten kunnen hier nuttig zijn. Op deze foto’s moet wel duidelijk herkenbaar zijn op welke plaats ze genomen werden. Vermeld ook de datum waarop je de foto’s nam.

Lees ook onze informatie in verband met 'Bewijzen verzamelen'.