Menu

5 federale ondersteunende maatregelen

Terug naar Onderwerp

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte neemt de federale regering 5 concrete, sociaal-economische maatregelen om de landbouwsector te steunen, dat laten minister Denis Ducarme en minister Maggie De Block weten.

Inzake het sociaal statuut van zelfstandigen:

1. Mogelijkheid om op eenvoudig verzoek bij het sociale verzekeringsfonds, en dit zonder verhoging (en zonder impact op de uitkeringen) de betaling van hun sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, voor het 3de en 4de kwartaal van 2018 et 1ste kwartaal 2019;

2. Groepering van de dossiers in verband met de vrijstelling van bijdragen met het oog op een snellere en eenvormige behandeling;

3. Erkenning als “sector in crisis”, waardoor ze hun sociale bijdragen eenvoudiger kunnen verlagen.

Inzake sociale zekerheid voor de werknemers:

4. Op eenvoudig verzoek van de werkgever, is een afbetalingsplan van de sociale bijdragen RSZ toegankelijk voor de getroffen bedrijven zonder gerechtelijke inning. De aanvraag kan online worden ingediend via  en aanvraagformulier beschikbaar op het portaal van de sociale zekerheid. De werkgever zal een antwoord krijgen binnen de 10 werkdagen na zijn aanvraag.

5. Een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van nalatigheidsinteresten in geval van laattijdige betaling van de werkgeversbijdragen is ook mogelijk mits de vorige kwartalen tijdig werden betaald. De aanvraag kan ingediend worden bij de inningsdienst van de RSZ.