Menu

Identificatie van werkgevers en werknemers

Terug naar Onderwerp

Werkgevers

Het Dimona-systeem identificeert de werkgever op basis van het werkgeversnummer en RSZ-nummer. Vooraleer je kunt starten met Dimona heb je dergelijk nummer nodig. Je kunt dit aanvragen via www.socialezekerheid.be.

  1. Ga naar werkgevers en mandatarissen
  2. Kies voor 'Werkgevers RSZ'
  3. Identificatie als werkgever RSZ
  4. Voor meer info: ‘Hoe vraag ik een RSZ-nummer aan’ (pdf).

Werknemers

Werknemers worden in Dimona geïdentificeerd aan de hand van hun INSZ-nummer (= rijksregisternummer). Dit nummer begint met het omgekeerde van de geboortedatum (jaartal – maand –dag) en je vindt het achteraan op de identiteitskaart of op de SIS-kaart.

Voor buitenlandse werknemers moet er een bis-nummer aangevraagd worden. Zij hebben geen INSZ-nummer. Je vraagt dit aan op de gemeente van verblijf van de werknemer. Verblijft de werknemer niet in Belgiê bijvoorbeeld bij grensarbeiders, dan moet dit nummer aangevraagd worden bij de gemeente van tewerkstelling.