Menu

Terug naar Onderwerp >Wat vraagt Boerenbond & Landelijke Gilden aan het beleid?

Wat vraagt Boerenbond & Landelijke Gilden aan het beleid?Terug naar Onderwerp >


De wolf is een zeldzame en daarom Europees beschermde diersoort. Als hij aantoonbare schade aanricht, wordt die schade door de overheid vergoed. We zullen met z’n allen opnieuw moeten leren leven met de aanwezigheid van de beschermde wilde dieren, maar wel binnen aanvaardbare grenzen en met goede afspraken tussen overheid en burgers. Alleen op die manier kan er een breed maatschappelijk draagvlak ontwikkeld worden voor het samenleven tussen wolven en mensen.  De Vlaamse Overheid wil daarom, naar analogie met Nederland, een wolvenplan opmaken. Boerenbond & Landelijke Gilden heeft gevraagd daarbij actief betrokken te worden. Ook het feit dat schade pas vergoed wordt vanaf 300 euro heeft Boerenbond & Landelijke Gilden aangekaart bij de bevoegde minister. We rekenen er tenslotte op dat schadedossiers vlot zullen afgehandeld worden.

Update. Op 13 maart kondigde minister van Landbouw Schauvliege in het Vlaams Parlement aan dat ze een voorstel klaar heeft om schapenhouders beter te vergoeden als hun schaap door een wolf wordt doodgebeten.