Menu

Welke preventieve maatregelen kan je nemen?

Terug naar Onderwerp

Omdat de wolf in 2016 toegevoegd werd aan de lijst met beschermde diersoorten, is de schadevergoeding meteen van toepassing. Preventieve maatregelen zijn niet verplicht, maar je kan ze wel toepassen.

Ad-hocmaatregelen voor het tijdelijk verjagen van wolven
 

  • optisch (vlaggetjeslijn, meestal rood).
  • mobiel waakhondenteam.
  • mobiel schriknet.
  • geur en smaak (geurgordijn, prooi behandelen met Bitrex, Conditioned Taste Aversion).

Permanente maatregelen in te voeren binnen één jaar


In Duitsland heeft men al meer dan tien jaar ervaring met preventieve maatregelen tegen aanvallen van wolven op vee. Enkele afdoende maatregelen voor landbouwhuisdieren uit Duitsland:

  • (5 draads) elektrisch raster > 90 cm en afstand tot de grond < 20 cm
  • 90 cm hoge flexinetten (omheiningen van netten die stroom voeren) V > 4500V/ 1J, afstand tot de grond < 20 cm
  • Gaas > 1,20 m op de bodem met een spandraad afgespannen
  • Ophokken

Preventieve maatregelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn. Er moet altijd rekening gehouden worden met het type en de omvang van het te omrasteren gebied.

Om schapen binnen te houden is een spanningsniveau op schikdraad van 2,5 kV voldoende, om wolven buiten houden is minimaal 4,5 kV gewenst. Als wolven leren om over een (elektrisch) raster te springen kan een klapperende band 30 cm boven het raster worden aangebracht.

Ophokken lijkt op het eerste gezicht de meest afdoende maatregel, maar dit is de praktijk niet haalbaar. In de winterperiode kan het nog wel, gezien de dieren dan dichter bij huis zitten. Maar wanneer de dieren in het weide seizoen op meerdere weides en in grote natuurgebieden geweid worden, is dit niet haalbaar.