Menu

De voorjaarscampagne water gaat van start

Terug naar Onderwerpen
Grootverbruikers moeten elk jaar voor 15 maart een aangifte van hun waterverbruik indienen via het online heffingenloket.

De wateraangifte gebeurt dit voorjaar voor de derde keer digitaal. Grootverbruikers moeten elk jaar voor 15 maart een aangifte van hun waterverbruik indienen via het online heffingenloket van de Vlaamse Milieumaatschappij. Let op, heel wat vergunningen voor grondwaterwinning lopen af op 1 januari 2019. Vraag tijdig een nieuwe aan.

De voorjaarscampagne water heeft betrekking op twee heffingen, enerzijds de heffing op waterverontreiniging, en anderzijds de heffing op het winnen van grondwater. Het uitgangspunt is dat als je water vervuilt, je hiervoor ook moet betalen. Verder wordt het gebruik van alternatieve waterbronnen gestimuleerd door de grondwaterheffing.

Meer informatie

Thema's: